🎉 ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
🎉 ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

🛎 SIREEPARK เปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติงาน 💸 ด้านการเงิน บัญชีและบริหารงานทั่วไป (1 ตำแหน่ง)

🛎 SIREEPARK เปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติงาน 💸 ด้านการเงิน บัญชีและบริหารงานทั่วไป (1 ตำแหน่ง)
——————-
ทำงานภายใต้โครงการ “พัฒนาต้นแบบโปรแกรมการเรียนรู้แบบรวมในสวนประสาทสัมผัส เพื่อสุขภาวะของเด็กพิการ”

– วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี
– มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– ปฏิบัติงานเต็มเวลา 20,000/เดือน
* หากมีประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ / การใช้ระบบ SAP-ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ *
——————-
📩 ส่งเอกสารการสมัครได้ทาง QR Code ในรูป
หรือลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaeeljsilp5Wtam-XioK-41I2WgC5d9DXBdKJxAB9H6QX8uw/viewform
——————-
#งาน #สมัครงาน #หางาน #มหิดล #jobs #Mahidol #บัญชี #การเงิน