🎉 ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
26 กุมภาพันธ์ 2023
🎉 ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 กุมภาพันธ์ 2023

🎉 ยินดีต้อนรับกลุ่มผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะจาก บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด

🗓 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขอขอบคุณบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ในการเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของทางอุทยาน ได้แก่ กิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพล เดินชมสวนสมุนไพรโดยมีวิทยากรคอยให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรชนิดต่างๆ กิจกรรมสาธิตวุ้นสีธรรมชาติ กิจกรรมสาธิตอาหารสมุนไพร และกิจกรรมสาธิตการขยายพันธ์ุพืชสมุนไพร 🥗🪴🌿

ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้
——————
หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
——————
#sireepark #sireegardencenter #herbs #trees #plants #thaiherb #salaya #mahidol #เรียนสมุนไพร #ศึกษาสมุนไพร #แพทย์แผนไทย #เที่ยวศาลายา #นครปฐม #ศาลายา #มหาวิทยาลัยมหิดล #พื้นที่สุขภาวะ #พื้นที่เรียนรู้ #playground #กิจกรรมสำหรับเด็ก #พื้นที่แห่งความสุข #พื้นที่นวัตกรรม #สังคมยั่งยืน #สิ่งแวดล้อม #wellbeing #happiness #กิจกรรมDIY #Workshop