มอบของขวัญต้อนรับ วันแม่แห่งชาติ สิรีรุกขชาติเปิดให้ “บุคคลทั่วไป” เข้าชมสวนฟรี !!
10 สิงหาคม 2022
ขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
15 สิงหาคม 2022

SIREE PARK ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน “สิรีมีรัก..ของขวัญแด่แม่”

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โครงการจัดตั้งอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาติ ร่วมกับ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
จัดกิจกรรม “สิรีมีรัก…ของขวัญแด่แม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (วันแม่แห่งชาติ)
โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมี
• รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
• อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
• รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบบครัว
• ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• อาจารย์ริชาร์ด ราล์ฟ รองคณบดีฝ่ายการจัดการหอแสดงดนตรีและอาจารย์ใหญ่หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันฯ
• ผู้อำนวยการจากกองต่างๆ
ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน “สิรีมีรัก..ของขวัญแด่แม่”
🎡 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ
• การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยนาฏศิลป์โรจน์จรัสฤทธิ์
• การแสดงของนักเรียนจากถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
• ฐานกิจกรรมของ SIREEPARK ได้แก่
– ชมนิทรรศการ
– รถรางชมสวน
– ชมสวน และชมบัว 25 สายพันธ์ุ
– กิจกรรมของขวัญแด่แม่ (ทำเข็มกลัดประดิษฐ์ของขวัญแด่แม่)
• การแสดงดนตรีในสวน โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
.
🎪 นอกจากนี้ยังมีการตั้งบูทร้านค้าต่างๆภายในงาน อาทิ
– little tree cafe (น้ำมะปิ๊ด, เมี่ยงดอกไม้, สังขยามะพร้าว)
– Little Haven Cafe จากศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนพระมหาไถ่ศึกษาโดยเป็นน้องนักเรียนที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้
– ร้านโอ้กะจู๋ ธีมปลูกผักเพราะรักแม่
– ร้านป้าแจ๋ว ชุมชนวัดสุวรรณฯ (ข้าวห่อใบบัว เมี่ยงดอกบัว ชาเกสรดอกบัว น้ำฟักข้าว)
– ชุมชนโพธิ์ทอง (ขนมไทย)
– ร้านไอติมมะพร้าว
– ร้าน Season Homemade (ข้าวไข่ข้น น้ำอิตาเลี่ยนโซดาตกแต่งด้วยดอกไม้กินได้)
– มิสเตอร์โดนัท และร้านอาริกาโตะ
– bread and butter (น้ำมะนาวโซดา เค้กกล้วยหอม)
– ร้านเผ่งอัง คาเฟ่
– น้ำผลไม้สกัดเย็น
– ร้านแปรงทาสี (workshop เพ้นท์จาน)
.
หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ