การพัฒนาอาชีพและการบ่มเพาะธุรกิจสำหรับคนพิการ “หลักสูตรอาชีพจากเครื่องยาสมุนไพร” และ “หลักสูตรอาชีพจากพรรณไม้”
งานประชุมวิชาการนานาชาติพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ ประเทศสิงคโปร์

Life Elevated (ชีวิต ยกระดับ) ที่ให้โอกาสอุทยานฯ เป็นพื้นที่ Workshop LE Wisdom: Mind Gym #1

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขอขอบคุณ🙏
Life Elevated (ชีวิต ยกระดับ) ที่ให้โอกาสอุทยานฯ
เป็นพื้นที่ Workshop LE Wisdom: Mind Gym #1
ออกกำลังใจ ครั้งที่ 1“ครบ! จบ ในวันเดียว สมาธิ วิปัสสนา อาบเสียง ดนตรีบำบัด”
ขอบคุณที่มาสร้างพลังบวกในพื้นที่สิรีรุกขชาติไปด้วยกันนะคะ Siree Park ยินดีต้อนรับทุกท่าน และขอขอบคุณที่ให้โอกาสพื้นที่ของอุทยานฯ ได้เป็นพื้นที่สำหรับทุกคน 💚