I Herb You ขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ โคคลาน
I Herb You พาทุกคนมาทำความรู้จักกับ “เจตมูลเพลิงขาว”

I Herb You สัปดาห์นี้ พาทุกคนมาทำความรู้จักกับ “เจตมูลเพลิงแดง”

I Herb You สัปดาห์นี้ พาทุกคนมาทำความรู้จักกับ
“เจตมูลเพลิงแดง” แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าร้อนเหมือนไฟ
หนึ่งในส่วนประกอบสำคัญในพิกัดเบญจกูล และตำรับยาหลายตำรับ ควรระมัดระวังในการใช้เพราะยางจากรากของเจตมูลเพลิงแดงหากถูกผิวหนังจะทำให้ไหม้พองเหมือนโดนไฟลวก
จะปลูกเป็นไม้ยาก็ได้ หรือไม้พุ่มประดับก็ดี เติบโตได้ในทุกภาคของประเทศไทย
———————————–