ep30 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : พญายอ (เสลดพังพอนตัวเมีย)
2 พฤษภาคม 2023
ep32 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : ชองระอา (เสลดพังพอนตัวผู้)
2 พฤษภาคม 2023

ep31 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : สำมะงา

ศึกษาสมุนไพรสไตล์ลุงอ่ำวันนี้ เราจะได้ไปทำความรู้จักกับต้นสำมะงากัน . ลักษณะต่าง ๆ จุดสังเกต รวมไปถึงประโยชน์สรรพคุณของสำมะงา วันนี้ลุงอ่ำจะพาเราไปทำความรู้จักทุก ๆ ซอกทุกมุมกันเลย

#sireepark #สวนสมุนไพร #MU #mahidol

เรื่องอื่นๆ