ep27 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : คูน
ep29 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : มะแว้งต้น

ep28 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : อัคคีทวาร

ศึกษาสมุนไพรสไตล์ลุงอ่ำ กลับมาอีกครั้ง พร้อมกับสมุนไพรชื่อแปลก ๆ ที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินได้เห็นต้นนี้กันมาก่อน นั่นก็คือ ต้น อัคคีทวาร มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. …….. เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ถูกปลูกไว้เพื่อการศึกษาและจัดแสดงอยู่ใน ลาน นานาสมุนไพร ของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ……… แน่นอนว่า เห็นหน้าลุงอ่ำแบบนี้ เราจะได้รู้จักจุดเด่นของต้น พร้อมทั้งคุณประโยชน์ สรรพคุณไปพร้อม ๆ กันแน่นอน

#sireepark #สวนสมุนไพร #MU #mahidol