ep19 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : ว่านกาบหอย
1 พฤษภาคม 2023
ep21 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : ผักคราด
1 พฤษภาคม 2023

ep20 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : ผักหนาม

กลับมาอีกครั้งกับรายการศึกษาสมุนไพรสไตล์ลุงอ่ำ ครั้งนี้กลับมากับสมุนไพรที่มีชื่อว่า “ผักหนาม” หรือ Lasia spinosa (L.) Thwaites ถ้าอยากรู้ว่าลักษณะของ “ผักหนาม” เป็นอย่างไร ในทางแพทย์แผนไทยมีสรรพคุณอย่างไร เชิญชมวิดีโอสั้น ๆ จาก ลุงอ่ำได้เลย

#sireepark #สวนสมุนไพร #MU #mahidol

เรื่องอื่นๆ