ep16 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : หนาดใหญ่
ep18 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : คำไทย

ep 17 ศึกษาสมุนไพร style ลุงอ่ำ : ชุมเห็ดไทย

วันนี้ศึกษาสมุนไพรสไตล์ลุงอ่ำ จะพาทุกคนไปรู้จักกับสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เป็นไม้ล้มลุกที่มีชื่อว่า “ชุมเห็ดไทย” Senna tora (L.) Roxb. จุดเด่นของชุมเห็ดไทยสังเกตจากอะไร ให้ดูตรงไหนของต้น วันนี้ลุงอ่ำจะนำเกร็ดความรู้มาเสิร์ฟที่หน้าจอกันเลยจ้า #sireepark