ใบทอง
สันพร้าหอม (ใบแดง)

ใบเงิน

รายละเอียด

ชื่อไทย : ใบเงิน

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 30.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Graptophyllum pictum (L.) Griff.
ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE
สรรพคุณ: ใบ แก้ไข้