โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Technical Visit เอเปคด้านการท่องเที่ยว พ.ศ.2565 (APEC 2022)
ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

แจ้งปิดปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ ชั่วคราว

แจ้งปิดปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ ชั่วคราว
.
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
หากต้องการติดต่ออุทยานฯ ในวันดังกล่าว
กรุณาติดต่อที่เบอร์ 06-5986-3283
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้