ลิ้นงูเห่า
เสลดพังพอนตัวผู้ (ชองระอา)

เสลดพังพอนตัวเมีย (พญายอ)

รายละเอียด

ชื่อไทย : เสลดพังพอนตัวเมีย (พญายอ)

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 30.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
สรรพคุณ: ใบ แก้พิษแมลงกัดต่อย แก้ผดผื่นคัน