เสลดพังพอนตัวเมีย (พญายอ)
ผักคราดหัวแหวน

เสลดพังพอนตัวผู้ (ชองระอา)

รายละเอียด

ชื่อไทย : เสลดพังพอนตัวผู้ (ชองระอา)

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 30.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barleria lupulina Lindl.
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
สรรพคุณ: ใบ แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย