คำไทย
คนทีเขมา

เสนียด

รายละเอียด

ชื่อไทย : เสนียด

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 50.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Justicia adhatoda L.
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
สรรพคุณ : ใบ ห้ามเลือด แก้ไข้ แก้ไอ