โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท AI and Robotics Ventures (ARV)
Sireepark Webinar ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ผักผลไม้ใกล้ตัวก็เป็นยาได้”

ข่าวดี ! อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้เข้าชมในรูปแบบหมู่คณะ ตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

หากท่านใดที่สนใจจะเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จะต้องติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้า 1 เดือน โดยสามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา พ.ศ.2564 ได้ที่รูปประกอบโพสต์ด้านล่างนี้
.
ท่านใดที่สนใจเข้าชมสามารถทำการของได้ที่ลิงค์นี้