โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Centara Hotels & Resorts
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับ ทีมประเมินความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครปฐม

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง
  • ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  • ผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัยและประสานงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานภายใต้ Project : Developing an ‘Inclusive Learning Program’ Prototype in Sensory Garden for the Wellbeing of Children with Disabilities
เอกสารสำหรับการสมัคร
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาวุฒิการศึกษา
– สำเนาใบรับรองผลการศึกษา
– Resume/CV (ประวัติการทำงาน)
– ภาพถ่ายปัจจุบัน (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)
– เอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ หนังสือรับรองการทำงาน ฯลฯ
สามารถยื่นเอกสารได้ที่ https://forms.gle/THRbMui4uGfkYRp1A
รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป