พรมมิ
หญ้าหวาน

เนียมหูเสือ

รายละเอียด

ชื่อไทย : เนียมหูเสือ

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 30.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coleus amboinicus Lour.
ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE
สรรพคุณ : ใบ ช่วยขับลม