เหงือกปลาหมอดอกขาว
27 กันยายน 2021
เจตมูลเพลิงขาว
27 กันยายน 2021

เท้ายายม่อม

รายละเอียด

ชื่อไทย : เท้ายายม่อม

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 50.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clerodendrum indicum (L.) Kuntze
ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE
สรรพคุณ : ราก แก้ไข้