หญ้าหวาน
ตรีชวา

เทียนกิ่ง

รายละเอียด

ชื่อไทย : เทียนกิ่ง

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 50.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lawsonia inermis L.
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
สรรพคุณ : ใบแห้ง ใช้ย้อมผมให้สีน้ำตาลแดง