โคคลาน
ว่านน้ำ

เถาเอ็นอ่อน

รายละเอียด

ชื่อไทย : เถาเอ็นอ่อน

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 150.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptolepis dubia (Burm. f.) M. R. Almeida
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
สรรพคุณ: ใบ/เถา บำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อย