เท้ายายม่อม
27 กันยายน 2021
คนทิสอทะเล
27 กันยายน 2021

เจตมูลเพลิงขาว

รายละเอียด

ชื่อไทย : เจตมูลเพลิงขาว

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 50.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumbago zeylanica L.
ชื่อวงศ์ : PLUMBAGINACEAE
สรรพคุณ: ทั้งต้น ขับประจำเดือน