มะแว้งเครือ
มะขวิด

เขยตาย

รายละเอียด

ชื่อไทย : เขยตาย
ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 150.00 บาท

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.
ชื่อวงศ์ : RUTACEAE
สรรพคุณ: ใบ นำมาบด แก้คันผิวหนังอักเสบ