หญ้าแฝก
ฝาง

เก๊กฮวย

รายละเอียด

ชื่อไทย : เก๊กฮวย
ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 30.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chrysanthemum indicum L.
ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE
สรรพคุณ: ดอก แก้หระหาย ลดความดันโลหิต