งานประชุมวิชาการนานาชาติพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ ประเทศสิงคโปร์
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมกับทีมวิจัยจาก ปตท. ศึกษาดูงานเรื่องวิธีการเพาะเลี้ยงไข่ผำ (ไข่น้ำ) อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ผ่านมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) และได้รับเครื่องหมาย SHA Plus

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน SHA หมายเลข C1443 ประเภทนันทนาการและการท่องเที่ยว และได้รับเครื่องหมาย SHA Plus ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ซึ่งเครื่องหมาย SHA เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรคทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ ของสถานประกอบการเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย
สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจเข้าชมพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ แบบ WALK IN อดใจรอกันอีกสักนิด  ขณะนี้ ทีม Siree Park อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้รับทั้งการบริการ ความรู้ด้านสมุนไพร และความประทับใจกลับบ้านค่ะ ติดตามข่าวดีเร็วๆ นี้นะคะ