โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ดำเนินโปรเจคสร้างทัวร์สถานที่เสมือนภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

หนูเรียนการปลูกดอกไม้ด้วยการเพาะเมล็ดมาแล้วค่ะ/ครับ

“หนูเรียนการปลูกดอกไม้ด้วยการเพาะเมล็ดมาแล้วค่ะ/ครับ” 🌸
เสียงแจ๋วๆ ของน้องๆ ป.2 จากโรงเรียนวรรณสว่างจิต พร้อมใจกันตอบในช่วง Workshop : แผงอัดพรรณไม้จิ๋ว 🍂
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ ขอขอบพระคุณโรงเรียนวรรณสว่างจิต ที่ให้โอกาสอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้เป็นพื้นที่เรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติของน้องๆนักเรียน ☘️