ตรีชวา
ทับทิม

หนามแดง

รายละเอียด

ชื่อไทย : หนามแดง

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 150.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carissa carandas L.
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
สรรพคุณ : ผล แก้เลือดออกตามไรฟัน