มะกรูด
เก๊กฮวย

หญ้าแฝก

รายละเอียด

ชื่อไทย : หญ้าแฝก
ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 30.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty
ชื่อวงศ์ : POACEAE
สรรพคุณ: ใช้ป้องกันตลิ่งพัง