เนียมหูเสือ
27 กันยายน 2021
เทียนกิ่ง
27 กันยายน 2021

หญ้าหวาน

รายละเอียด

ชื่อไทย : หญ้าหวาน

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 50.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni
ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE
สรรพคุณ : ใบ มีสารให้ความหวาน ใช้แทนน้ำตาลได้