ฟ้าทะลายโจร
ผักชีช้าง

หญ้าหนวดแมว

รายละเอียด

ชื่อไทย : หญ้าหนวดแมว

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 30.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.
ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE
สรรพคุณ : ทั้งต้น ขับปัสสาวะ