โสมญี่ปุ่น
หญ้าปักกิ่ง

หญ้าลิ้นเป็ด

รายละเอียด

ชื่อไทย : หญ้าลิ้นเป็ด

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 30.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixeris debilis A. Gray
ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE
สรรพคุณ : ใบ แก้ไข้