หญ้าลิ้นเป็ด
พรมมิ

หญ้าปักกิ่ง

รายละเอียด

ชื่อไทย : หญ้าปักกิ่ง

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 30.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Murdannia nudiflora (L.) Brenan
ชื่อวงศ์ : COMMELINACEAE
สรรพคุณ : ทั้งต้น แก้เจ็บคอ