ว่านมหากาฬ
ลิ้นงูเห่า

สันพร้าหอม (ใบแดง)

รายละเอียด

ชื่อไทย : สันพร้าหอม (ใบแดง)

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 30.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eupatorium chinense L.
ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE
สรรพคุณ: ใบ แก้ไข้