คนทีเขมา

สะระแหน่ญี่ปุ่น

รายละเอียด

ชื่อไทย : สะระแหน่ญี่ปุ่น

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 50.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mentha sp.
ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE
สรรพคุณ : ใบ ยาขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ