ลำโพงกาสลัก
มะแว้งต้น

สะระแหน่ญวน

รายละเอียด

ชื่อไทย : สะระแหน่ญวน

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 50.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mentha sp.
ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE
สรรพคุณ: ทั้งต้นและใบ ยาขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ