สวัสดีวันเสาร์ วันเบาๆ ของสุดสัปดาห์
จุดแข็ง: เป็นยาแก้ไข้ ขับเหงื่อ แก้กระหาย แก้ร้อนใน ช่วยเจริญอาหาร จุดอ่อน: ขม 🤢

สวัสดีวันอาทิตย์ ขอให้มีนิมิตหมายที่ดี 🌹

สวัสดีวันอาทิตย์ ขอให้มีนิมิตหมายที่ดี 🌹
ในช่วงที่มีการล่าสัตว์ หรือจากในภาพยนตร์ที่มีการใช้ยาพิษทาบริเวณปลายลูกดอกหรือปลายดาบ ดูแล้วก็อาจสงสัยว่าพวกเขาใช้อะไรในการทำยาพิษกันนะ
Siree Park, I HERB you มีคำตอบค่ะ หนึ่งในพืชที่นำมาใช้ทำยาพิษ อ่านต่อในอินโฟกราฟิกด้านล่างได้เลย 🧪💀👇
จัดทำโดย ศุภกร พิมพ์แดง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล