Siree Park, I HERB you สมุนไพรน่ารู้คู่สุขภาพ
27 มิถุนายน 2022
สวัสดีวันพุธ เติมสุขทุกกำลังใจ
29 มิถุนายน 2022

สวัสดีวันอังคาร ขานรับวันสีชมพู

สวัสดีวันอังคาร ขานรับวันสีชมพู 🌸
วันนี้ Siree Park, I HERB you สมุนไพรน่ารู้คู่สุขภาพจะพามาแนะนำ “เปล้าใหญ่” หรือ “เปล้าหลวง” พืชที่สามารถใช้ได้แทบจะทุกส่วน แถมสรรพคุณก็ยังช่วยทั้งการขับ และบำรุงสารหลายๆ อย่างในร่างกาย ซึ่งหลายอย่างที่ว่ามานี้มีอะไรบ้าง สามารถอ่านต่อได้ในอินโฟกราฟิกด้านล่างนี้ได้เลยค่า 🍃👇
จัดทำโดย ณัฐสุดา ตันติวิชาญ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล