เถาเอ็นอ่อน
พลูคาว

ว่านน้ำ

รายละเอียด

ชื่อไทย : ว่านน้ำ

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 50.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acorus calamus L.
ชื่อวงศ์ : ACORACEAE
สรรพคุณ: เหง้า แก้ปวดท้อง ขับลม