เจตมูลเพลิงแดง
คำไทย

ว่านธรณีสาร

รายละเอียด

ชื่อไทย : ว่านธรณีสาร

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 50.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus pulcher Wall. ex Müll. Arg.
ชื่อวงศ์ : PHYLLANTHACEAE
สรรพคุณ : ใบแห้ง ลดไข้