“ว่านหอมแดง” สมุนไพรไทยแต่โบราณ
21 ธันวาคม 2022
วันนี้ I Herb You ขอพาทุกคนมารู้จักกับ “คนทา”
1 กุมภาพันธ์ 2023

วันนี้ I Herb You ขอพาทุกคนมารู้จักกับ “สมอพิเภก”

🪴 วันนี้ I Herb You ขอพาทุกคนมารู้จักกับ “สมอพิเภก”
ต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่มีถิ่นกำเนิดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีความสำคัญในการแพทย์อายุรเวท
———————————–