สันพร้าหอม (ใบแดง)
เสลดพังพอนตัวเมีย (พญายอ)

ลิ้นงูเห่า

รายละเอียด

ชื่อไทย : ลิ้นงูเห่า

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 30.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clinacanthus siamensis Bremek.
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
สรรพคุณ: ใบ แก้พิษร้อนอักเสบ