รามใหญ่
สะระแหน่ญวน

ลำโพงกาสลัก

รายละเอียด

ชื่อไทย : ลำโพงกาสลัก

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 50.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Datura metel  L.
ชื่อวงศ์ : SOLANACEAE
สรรพคุณ: ใบสด ตำพอกฝี ดอกแห้ง แก้อาการหอบหืด