ตองแตกที่หมายถึงใบตอง ใบกล้วยที่แตกไม่
มาแล้วจ้ากับ “จุ่มจะลิงตัวแม่” หรือ “ชิงช้าชาลี”

“ละหุ่ง” ที่นิยมนำมาทำเป็นน้ำมันละหุ่ง

“ละหุ่ง” ที่นิยมนำมาทำเป็นน้ำมันละหุ่งนั้น นอกจากส่วนเมล็ด (มีข้อควรระวังในการใช้ เนื่องจากเมล็ดมีพิษ เป็นอันตรายต่อร่างกายหากสกัดออกมาไม่ถูกวิธี ❗️) แล้ว ส่วนอื่นๆ ก็สามารถนำมาใช้เป็นสมุนไพรแก้อาการผิดปกติในร่างกายได้เช่นกัน อ่านต่อได้ที่อินโฟกราฟิกด้านล่างได้เลยค่า 💚✨👇
จัดทำโดย กมลพร ตรียกูล
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล