ย่านาง
ลำโพงกาสลัก

รามใหญ่

รายละเอียด

ชื่อไทย : รามใหญ่

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 150.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ardisia elliptica Thunb.
ชื่อวงศ์ : PRIMULACEAE
สรรพคุณ: ผล แก้ไข้ แก้ท้องเสีย