รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565
กลุ่มผู้ศึกษาสมุนไพรด้านแพทย์แผนไทย เข้าศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาธุรกิจ ร่วมเสวนาภายในงาน ‘เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 7 เมือง – ฟาร์ม – สัมพันธ์’

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นางสาววรรณรัตน์ ทับแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาธุรกิจ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรในวงเสวนาด้านการพัฒนาระบบอาหารยั่งยืนในหลากมิติ และการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่อาหารกับอาหารปลอดภัย 🥙 ในหัวข้อ “อาหารปลอดภัย… ไกลเกินจริง?” ภายในงาน “เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 7 ‘เมือง – ฟาร์ม -สัมพันธ์’ ณ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ไทรม้า นนทบุรี
พร้อมมีผู้ร่วมวงเสวนาอีก 4 ท่าน ประกอบด้วย
  • คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ : มูลนิธิชีววิถี
  • คุณวรรณา แก้วชาติ : เครือข่ายสลัมสี่ภาค
  • คุณอรอุมา สาดีน : Safetist Farm
  • คุณนันทพร บัวเอี่ยม : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
.
และดำเนินรายการโดย : คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการเช้าทันโลก FM96.5
โดยประเด็นที่สนทนา อาทิ
  1. ระบบอาหาร โอกาสหรือวิกฤตหากเราฝันถึงอาหารปลอดภัยสำหรับทุคน
  2. อาหารปลอดภัย ที่ไม่ไกลเกินเอื้อมของคนรายได้น้อย
  3. คุณค่าพื้นที่อาหารของเมืองไปไกลกว่าอาหารปลอดภัย
  4. ศักยภาพการผลิตและกระจายอาหารของเมืองด้วยพลังคนรุ่นใหม่
  5. นโยบายพื้นที่อาหารปลอดภัยของทุกคนในเมือง
ซึ่งการจัดงานเทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 7 นี้ดำเนินงานภายใต้หัวข้อ ‘เมือง-ฟาร์ม-สัมพันธ์’ เพื่อนิยาม ‘ความสัมพันธ์’ ระหว่างพื้นที่อาหารของเมืองกับผู้คนทั้งในเมืองและรอบเมือง พร้อมนำเสนอกิจกรรม และพื้นที่สื่อสารเรื่องระบบอาหารยั่งยืนในรูปแบบอันหลากหลาย
และมีการกล่าวต้อนรับโดย คุณสุภา ใยเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรยั่งยืน (ประเทศไทย) และกล่าวเปิดโดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีวงเสวนาต่างๆ จากวิทยากรอีกหลากหลาย อาทิ บ้านเจ้าชายผัก มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิเอ็มโอเอไทย และยังมีกิจกรรม Workshop อีกมากมาย