เฉาก๊วย
รามใหญ่

ย่านาง

รายละเอียด

ชื่อไทย : ย่านาง

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 50.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tiliacora triandra (Colebr.) Diels
ชื่อวงศ์ : MENISPERMACEAE
สรรพคุณ: ราก ต้มน้ำดื่ม แก้ไข้