ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติร่วมงานเสวนาสภามหาวิทยาลัย MU : The Way Forward 2022 โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา

ยินดีต้อนรับนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ ขอขอบคุณโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ในการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติสิรีรุกชาติ โดยมีวิทยากรจากทางสิรีฯ พาชมห้องนิทรรศการ และพาชมสวนสมุนไพร รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการเรียนรู้เภสัชวัตถุ การทำยาดมสมุนไพร การทำแผงอัดไม้จิ๋ว และการทำวุ้นจากสีธรรมชาติ
ขอขอบคุณที่เลือกพื้นที่อุทยานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในครั้งนี้
—————————-
หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฎนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
—————————-