ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ พร้อมด้วยบุคลากรโครงการฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร
ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้รับเกียรติจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (เจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18) ในการนำคณาจารย์และ นักเรียนจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 รวมจำนวน 144 คน เข้าเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พันธุ์พืชสมุนไพร ศูนย์อ้างทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรและเครื่องยา และเยี่ยมชมห้องนิทรรศการถาวร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล