ลุยไม่รู้โรย Super Active
มอบของขวัญต้อนรับ วันแม่แห่งชาติ สิรีรุกขชาติเปิดให้ “บุคคลทั่วไป” เข้าชมสวนฟรี !!

มาร่วมงานกับเราไหม SIREEPARK เปิดรับ 2 ตำแหน่ง

มาร่วมงานกับเราไหม SIREEPARK เปิดรับ 2 ตำแหน่ง
.
นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
– คุณวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
– อายุไม่เกิน 40 ปี
– อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
.
นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
– คุณวุฒิปริญญาโท
– อายุไม่เกิน 40 ปี
– อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่