เขยตาย

มะแว้งเครือ

รายละเอียด

ชื่อไทย : มะแว้งเครือ

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 50.00 บาท

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanum trilobatum L.
ชื่อวงศ์ : SOLANACEAE
สรรพคุณ: ผลสด แก้ไอ ขับเสมหะ