สะระแหน่ญวน
ขาไก่เขียว

มะแว้งต้น

รายละเอียด

ชื่อไทย : มะแว้งต้น

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 50.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanum violaceum Ortega
ชื่อวงศ์ : SOLANACEAE
สรรพคุณ: ผลสด แก้ไอ ขับเสมหะ